Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Řidičské skupiny


Skupina AMSkupina AM Skupina A1Skupina A1 Skupina A2Skupina A2 Skupina ASkupina A Skupina BSkupina B a B1 Skupina BESkupina B+E Skupiny CSkupina C a C1 Skupina CESkupina C+E Skupina DSkupina D a D1 Skupina DESkupina D+E Skupina TSkupina T

Karosa


motorka
motorka

Řidičský průkaz skupina "D"

Řidičský průkaz skupiny "D" vás opravňuje k řízení:

Motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,


Podmínky pro udělení řidičského průkazu "D":

 • věk 24 let (21let) viz. odstavce níže
 • zdravotní způsobilost
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:

 • a) Ministerstva vnitra používaných policií
 • b) Vězeňské služby České republiky
 • c) ozbrojených sil České republiky
 • d) obecní policie
 • e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany
 • f) celních orgánů
 • g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou

Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení:

 • a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
 • b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu
 • 1. v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo
 • 2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D uděleno ve věku 23 let

Cena kurzu pro udělení řidičského průkazu "C": 23 000Kč