Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Řidičské skupiny


Skupina AMSkupina AM Skupina A1Skupina A1 Skupina A2Skupina A2 Skupina ASkupina A Skupina BSkupina B a B1 Skupina BESkupina B+E Skupiny CSkupina C a C1 Skupina CESkupina C+E Skupina DSkupina D a D1 Skupina DESkupina D+E Skupina TSkupina T

Iveco


Iveco

Řidičský průkaz skupina "C"

Řidičský průkaz skupiny "C" vás opravňuje k řízení:

Motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel sk.C1, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.


Podmínky pro udělení řidičského průkazu "C":

 • věk 21 let (18let) viz. odstavce níže
 • zdravotní způsobilost
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 21 let pouze k řízení vozidel:

 • a) Ministerstva vnitra používaných policií
 • b) Vězeňské služby České republiky
 • c) ozbrojených sil České republiky
 • d) obecní policie
 • e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany
 • f) celních orgánů
 • g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou

Řidičské oprávnění pro skupiny C lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 21 let jeho držitele k řízení:

 • a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu
 • b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu

Cena kurzu pro udělení řidičského průkazu "C": 25 000Kč